نظر به اینکه به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/05/30 صاحبان سهام شرکت اجازه افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 1,132,450 میلیون ریال منقسم به 1,132,450، هزار سهم با نام 1,000 ریالی به مبلغ 5,000,000 هزار سهم با نام 1,000 ریالی از محل مطالبات حال شده و یا آورده نقدی صاحبان سهام به طور یکجا یا به دفعات به هیئت مدیره داده شده و هیئت مدیره حسب صورتجلسه مورخ 1400/06/20 در مرحله اول افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ 1,132,450 میلیون ریال منقسم به 1,132,450 هزار سهم یکهزار ریالی با نام به مبلغ 3,397,350 میلیون ریال منقسم به 3,397,350 هزار سهم یک هزار ریالی با نام را از محل مطالبات حال شده و یا آورده نقدی صاحبان سهام مورد تصویب قرارداده است لذا به تجویز ماده 166 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله به کلیه صاحبان سهام و قائم مقام قانونی آنان اعلام می نماید.

نظر به اینکه به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/05/30 صاحبان سهام شرکت اجازه افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 1,132,450 میلیون ریال منقسم به 1,132,450، هزار سهم با نام 1,000 ریالی به مبلغ 5,000,000 هزار سهم با نام 1,000 ریالی از محل مطالبات حال شده و یا آورده نقدی صاحبان سهام به طور یکجا یا به دفعات به هیئت مدیره داده شده و هیئت مدیره حسب صورتجلسه مورخ 1400/06/20 در مرحله اول افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ 1,132,450 ریال منقسم به 1,132,450 هزار سهم یکهزار ریالی با نام به مبلغ 3,397,350 میلیون ریال منقسم به 3,397,350 هزار سهم یک هزار ریالی با نام را از محل مطالبات حال شده و یا آورده نقدی صاحبان سهام مورد تصویب قرارداده است لذا به تجویز ماده 166 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله به کلیه صاحبان سهام و قائم مقام قانونی آنان اعلام می نماید.

به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صبا تامین پارسیان (سهامی خاص) – نوبت دوم، در ساعت 9:30 روز سه شنبه مورخ 29 تیرماه 1400 در محل ساختمان مرکزی بانک پارسیان با حضور تعدادی از سهامداران برگزار شد.

پس از انتخاب هیات رئیسه و اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع، گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1399 استماع گردید. صورت های مالی شرکت مشتمل بر صورت وضعیت مالی، صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت. مجمع مقرر نمود سود قابل تخصیص شرکت به مبلغ 2،163،964 میلیون ریال به شرح زیر تقسیم و تخصیص یابد:

الف) مبلغ 48،557 میلیون ریال به عنوان اندوخته قانونی

ب) مبلغ 1،800،595 میلیون ریال، هر سهم 1،590 ریال، بین سهامداران تقسیم شد.
(هر سهم 350 ریال پرداخت و 1،240 ریال مطالبات جهت تصمیم گیری ظرف مهلت قانونی)

ج) مبلغ 314،812 میلیون ریال به سود انباشته منتقل گردید.

شایان ذکر است سود نقدی فوق در همان روز برگزاری مجمع به حساب سهامداران محترم واریز گردید.

گزارش مجمع 1400 صبا تامین پارسیان

آخرین ویدئوها از فعالیت های شرکت های تابعه صبا تامین پارسیان