آغاز مجدد استخراج معدن سنگ آهن کوهپایه

آغاز مجدد استخراج معدن سنگ آهن کوهپایه

همزمان با افزایش قیمت جهانی سنگ آهن، بهره‌برداری از معدن سنگ آهن کوهپایه بار دیگر از سر گرفته شده و در راستای فرآوری سنگ آهن، دستگاه‌ها و تجهیزات فرآوری در این معدن نصب گردیده است.