تصویب اساس‌نامه و انتخاب اعضای هیات مدیره برج‌های مسکونی پارسیس کیش

تصویب اساس‌نامه و انتخاب اعضای هیات مدیره برج‌های مسکونی پارسیس کیش

 

در پی برگزاری سومین جلسه مجمع عمومی موسس مالکین مجتمع پارسیس کیش که روز پنج‌شنبه مورخ 7 شهریور ماه 1398 با حضور اکثریت مالکین در سالن اجتماعات برج‌های مسکونی پارسیس کیش برگزار گردید، ، اساس‌نامه پیشنهادی مجتمع به تصویب اکثریت حاضران رسید. همچنین در این جلسه، پس از رای‌گیری از حاضران، اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره برج‌ها انتخاب گردیدند که اسامی آنها به ترتیب آرای کسب شده به شرح زیر است:

  • آقای مهرداد باقری حسینی
  • آقای ابوطالب خوبیاری (اصلی)
  • آقای رحمت‌الله زمانی (اصلی)
  • آقای فیروز محمودی (اصلی)
  • آقای امیر وزیرزاده (اصلی)
  • خانم آذر دهقانی (علی‌البدل)
  • آقای محمد استقبال (علی‌البدل)
  • سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه

ضمنا، بر اساس آرای اخذ شده در این جلسه، آقایان شهاب زمانی و سعید صابری به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی‌البدل هیات مدیره انتخاب شدند.