استخراج منگنز از معدن منگنز اسبکشان

استخراج منگنز از معدن منگنز اسبکشان

استخراج سینه کار منگنز موجود در معدن اسبکشان از اواخر اسفند ماه 1397 آغاز شده است. کانی مورد استخراج از این معدن “پیرولوزیت” نامیده می‌شود (اکسید منگنز با فرمول MnO2). این کانسار از کیفیت بالایی برخوردار بوده و میزان SiO2 آن پایین است.