شرکت پارسیس کانی

 شرکت پارسیس کانی

شرکت پارسیس کانی فعالیت خود را با هدف انجام امور مرتبط با مطالعه، شـناسـایی، اکتشـاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن فلزی و غیر فلزی، سرمایه گذاری، احداث و راه اندازی واحدهای صنایع معدنی، صادرات و بازرگانی کلیه محصولات، مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات مربوط به حفاری آغاز نمـود. اهم فعالیتهای شرکت به شرح ذیل می‌باشد.
• مطالعات زمین شناسی و اکتشافی محدوده های معدنی
• اکتشافات ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی
• تهیه نقشه‌های زمین شناسی بزرگ مقیاس و کوچک مقیاس
• طراحی شبکه بهینه حفاری و حفر گمانه‌های اکتشافی
• مدل‌سازی و تخمین ذخیره اندیس‌های معدنی
• پیش بینی تغییـرات میانگین عیار سـالیانه در طول عمر معدن
• حفاری اکتشافی به روش مغزه گیری
• انجام حفاری‌های ژئوتکنیکی معدنی و صنعتی
• مشاوره در زمینه استخراج و طراحـی معـادن روباز و زیرزمینی
• مطالعات فنی و اقتصادی پروژه های صنعتی و معدنی