آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه-نوبت دوم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه-نوبت دوم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه-نوبت دوم

آگهی دعوت  سهامداران شرکت صبا تامین پارسیان (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره 278132 و شناسه ملی:10103150020

در مورخه   1399/05/07 (نوبت دوم)

 

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/24 شرکت صبا تامین پارسیان (سهامی خاص) به حد نصاب مقرر در ماده 87 لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت و نیز ماده 29 اساسنامه شرکت نرسید لذا از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه عمومی عادی سالیانه شرکت صبا تامین پارسیان (سهامی خاص)- نوبت دوم که در ساعت 11صبح روز  سه شنبه مورخ  1399/05/07 در محل ساختمان مرکزی بانک پارسیان به نشانی :شهرک قدس،بلوار فرحزادی، خیابان زرافشان غربی،پلاک4 تشکیل می گردد،حضور به هم رسانند.

با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً در صورتی که با حضور حداکثر 15 نفر شخص حقیقی یا حقوقی برگزار شود،امکان پذیر می باشد.

بدیهی است مراتب تصمیمات مجمع،بلافاصله اطلاع رسانی خواهد شد.

 

دستورجلسه :

استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29  

استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29  

بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت های مالی سال منتهی به  1398/12/29

انتخاب حسابرس و بازرسان قانونی برای سال مالی منتهی به 1399/12/30

اتخاذ تصمیم درباره تقسیم سود.

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره.

سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه.

                                                                                                                                                    هیأت مدیره