آگهی تمدید مهلت پذیره نویسی حق تقدم افزایش سرمایه

آگهی تمدید مهلت پذیره نویسی حق تقدم افزایش سرمایه

آگهی تمدید مهلت پذیره نویسی حق تقدم افزایش سرمایه

آگهی تمدید مهلت پذیره نویسی حق تقدم افزایش سرمایه

شرکت صبا تامین پارسیان (سهامی خاص) به شماره ثبت 278132 و شناسه ملی 10103150020

پیرو آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت منتشر شده در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره 27550 مورخ 15/02/1399 و مهلت تعیین شده لغایت 12/04/1399 ، نظر به درخواست سهامداران محترم و به منظور تامین حقوق کامل ایشان و به موجب مصوبه مورخ 10/04/1399 هیات مدیره ، به اطلاع کلیه سهامداران گرامی می رساند مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام به مدت 30 روز از تاریخ 14/04/1399لغایت 12/05/1399 تمدید می گردد.

                                                                                                                        

                                       هیئت مدیره شرکت صبا تامین پارسیان (سهامی خاص )