حق تقدم خرید سهام شرکت صبا تامین پارسیان

حق تقدم خرید سهام شرکت صبا تامین پارسیان

آگهی حق تقدم خرید سهام شرکت صبا تامین پارسیان (سهامی خاص)
شماره ثبت 278132 شناسه ملی 10103150020
نظر به اینکه حسب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/11/1398 صاحبان سهام ، اجازه افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 905.960 میلیون ریال منقسم به 905.960 هزار سهم بانام 1.000 ریالی  را به مبلغ 2.100.000 میلیون ریال منقسم به 2.100.000 هزار سهم بانام 1.000 ریالی از محل مطالبات حال شده و یا آورده نقدی صاحبان سهام بطور یکجا یا به دفعات به هیئت مدیره داده شده و هیئت مدیره حسب صورتجلسه مورخ 10/02/1399 در مرحله اول افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 905.960 میلیون ریال منقسم به 905.960 هزار سهم یکهزار ریالی با نام به مبلغ 1.132.450 میلیون ریال منقسم به 1.132.450 هزار سهم یکهزار ریالی با نام را از محل مطالبات حال شده و یا آورده نقدی صاحبان سهام مورد تصویب قرار داده است ، لذا به تجویز ماده166لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله به کلیه صاحبان سهام و قائم مقام قانونی ایشان اعلام می نماید.

 1. هریک از سهامداران می توانند به ازاء 4 (چهار) سهم از سهام خود که در تاریخ 10/ 02/1399 دارا بوده اند 1( یک ) سهم را به قیمت اسمی خریداری نمایند (مبلغ اسمی سهام جدید 1.000 ریال می باشد).
 2. مهلت استفاده از حق تقدم60 روز از تاریخ نشر این آگهی خواهد بود.
 3. نحوه پرداخت بهای سهام حق تقدم به شرح زیر می باشد:

  •       بهای سهام پذیره نویسی شده از محل مطالبات حال شده سهامداران کسر و به حساب افزایش سرمایه منظور خواهد شد .
  •       سهامدارانی که مطالبات آنها کمتر از مبلغ پذیره نویسی شده باشد و یا مطالباتی از شرکت نداشته باشند لازم است مابه التفاوت و یا کل مبلغ را به حساب شماره 83600000152002 نزد بانک پارسیان شعبه اریکه ایرانیان کد 1044به نام “شرکت صبا تامین پارسیان(سهامی خاص) واریز و فیش آن را همراه با گواهینامه حق تقدم به شرکت ارسال دارند و یا با مراجعه به اداره سهام شرکت تحویل نمایند . درج شناسه واریز هنگام واریز وجه به حساب شرکت صبا تامین پارسیان(سهامی خاص) برای سهامداران،کد ملی بوده و الزامی می باشد.
  •       سهامدارانی که مطالبات آنان مازاد بر میزان حق تقدم تخصیصی  ایشان می باشد نیاز به واریز نقدی به حساب شرکت ندارند و لازم است فقط فرم ارسالی را تکمیل و با پست سفارشی به آدرس شرکت ارسال نموده و یا با مراجعه به اداره سهام شرکت تحویل نمایند.
 4. گواهی حق تقدم خرید سهام جدید برای کلیه صاحبان سهام که اقامتگاه خود را به شرکت اعلام داشته اند با پست سفارشی ارسال می گردد. در ضمن این گواهی از طریق پورتال سهامداران شرکت به آدرس sabataminparsian.com قابل دسترسی است.
 5. آن دسته از سهامداران محترم که به علت تغییر نشانی یا به هر علت دیگر ظرف مدت 20روز از تاریخ نشر این آگهی گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید خود را دریافت ننمایند لازم است قبل از پایان مهلت پذیره نویسی به قسمت سهام شرکت واقع در تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بین جلال آل احمد و بلوار مرزداران ، بلوار شهید عرب حسینی ، پلاک 62 ، طبقه سوم ، اداره سهام مراجعه و نسبت به دریافت رونوشت حق تقدم خرید سهام جدید خود اقدام نمایند .
 6. در صورت عدم استفاده به موقع سهامداران از حق تقدم خود تعداد باقیمانده سهام عرضه شده پذیره نویسی نشده ، پس از انقضای مدت مقرر شده در فوق توسط هیئت مدیره به قیمت اسمی به سایر سهامداران که متقاضی خرید باشند واگذار خواهد شد.
                                       هیئت مدیره شرکت صبا تامین پارسیان (سهامی خاص )