طرح تاسیس موسسه تامین آتیه کارکنان گروه

طرح تاسیس موسسه تامین آتیه کارکنان گروه

طرح تاسیس موسسه تامین آتیه کارکنان گروه پارسیان در دستور کار هیات مدیره شرکت صبا تامین پارسیان قرار گرفت.

 

به منظور افزایش رضایت سهامداران و ایجاد هم‌افزایی در گروه پارسیان از طریق توسعه همکاری با شرکت‌های درون گروه، شرکت صبا تامین پارسیان اجرای طرح‌های متنوعی را در پیش گرفته است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
  • بررسی تاسیس موسسه تامین آتیه کارکنان گروه پارسیان،
  • همکاری با شرکت تامین سرمایه لوتوس در طرح‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی برای سهامداران صبا،
  • راه‌اندازی اپ موبایلی سهامداری،
  • راه‌اندازی پرتال سهامداری.
 
تاسیس موسسه تامین آتیه کارکنان گروه پارسیان
با عنایت به نظرات و انتقادات سهامداران محترم صبا تامین پارسیان در مجامع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در سال‌های گذشته، از جمله:
  • دشواری و زمان‌بر بودن نقد کردن سهام،
  • فقدان ساختاری برای مدیریت ریسک دارایی‌ها،
  • عدم رعایت تساوی حقوق سهامداران،
  • عدم توازن بین سرمایه‌گذاری‌های دیربازده و زودبازده،
  • و عدم محاسبه به روز ارزش خالص دارایی‌ها (NAV)،
 
از برخی صاحب‌نظران و مشاوران حرفه‌ای برای واکاوی و ریشه‌یابی معضلات و پیشنهاد راه‌کارهای اجرایی برای رفع آنها دعوت به عمل آمد. بر اساس نتایج بررسی‌ها، مطالعات و بهینه‌کاوی‌های صورت گرفته از تجارب روز موسسات مشابه، طرح تاسیس موسسه تامین آتیه کارکنان پارسیان در دستور کار هیات مدیره قرار گرفت، که این طرح پس از تهیه و تصویب در هیات مدیره شرکت، به بانک پارسیان پیشنهاد گردیده است.
بر اساس طرح مذکور، موسسه تامین آتیه کارکنان پارسیان با سه اولویت کسب بازدهی بالا، کاهش ریسک نوسانات و حفظ اندوخته آتیه کارکنان و با سه رویکرد “منفعت عینی، امنیت ذهنی و مشارکت گروهی” فعالیت خواهد نمود.