شروع به کار واحد فرآوری معدن سنگ آهن کوهپایه

شروع به کار واحد فرآوری معدن سنگ آهن کوهپایه

با تلاش مجدانه همکاران و پیمان‌کاران شرکت پاسیس کانی، عملیات راه‌اندازی واحد فرآوری معدن سنگ آهن کوهپایه در واپسین روزهای تابستان 1398 به انجام رسید.