حفر گمانه اکتشافی تا عمق ۱۲۰۷ متر

حفر گمانه اکتشافی تا عمق ۱۲۰۷ متر

حفر گمانه اکتشافی تا عمق ۱۲۰۷ متر در سایت سریدون معدن مس سرچشمه با سایز NQ

تاریخ

شهریور 6, 1397

دسته بندی

ویدئو

اشتراک گذاری