آگهی دعوت به مجمع عمومی

آگهی دعوت سهامداران

 

شرکت صبا تأمین پارسیان (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره 278132 و شناسه ملی 10103150020

 

در مورخه 1401/04/29 (نوبت دوم)

 

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/04/15شرکت صبا تأمین پارسیان (سهامی خاص) به حد نصاب مقرر در ماده 87 لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت و نیز ماده 29 اساسنامه
 شرکت نرسید لذا از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صبا تأمین پارسیان (سهامی خاص)-نوبت دوم که در
 ساعت 9:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/04/29در محل ساختمان مرکزی بانک پارسیان به نشانی: تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان زرافشان غربی، پلاک 4
 تشکیل می
 گردد، حضور بهم رسانند.
در راستای صیانت از سلامت همگانی و با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا سهامداران محترم فاقد هر گونه علائم مشکوک به کرونا، می توانند با ارائه کارت واکسیناسیون و استفاده از ماسک
 در مجمع حضور یابند.

 

دستور جلسه

 

  1. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29
  2. استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29
  3. بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورتهای مالی سال منتهی به 1400/12/29
  4. انتخاب حسابرس و بازرسان قانونی برای سال مالی منتهی به 1401/12/29
  5. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
  6. تعیین پاداش هیأت مدیره
  7. تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره
  8. سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه.